Skip links

Energi og bygg

Energi og bygg

Energiforbruket og valg av energikilder har stor betydning for klima og miljø.

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å finne gode løsninger for energisparing og energistyring i kommunale bygg. For private boliger har vi etablert et nettbasert verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike energitiltak.

Kommunale bygg

Kommunene i Klima Østfold har samarbeidet om å gjennomføre energimerking og utredning av mulige energitiltak i egne bygg. Det gjennomføres en utvidet analyse som skal vurdere forskjeller på teoretisk og faktisk energibruk, gjøre en tiltaksanalyse på bygget og vurdere energieffektivisering- og rehabiliteringstiltak opp mot kostnader og gevinster. En handlingsplan pr bygg, og for eiendomsmassen i den enkelte kommune danner grunnlaget for en forenklet søknadsprosess om støtte fra Enova til å gjennomføre tiltakene. Les mer om Enovas støtteordninger. Rådgivningsfirmaet Sweco utarbeidet en analyse for en del kommuner i 2014-15, denne rapporten kan lastes ned her.

 

Energiportalen

For private boliger har vi etablert et nettbasert verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike energitiltak. Du kan få beregnet effekt av ulike energitiltak, og gjennom å «leke» litt med de ulike mulighetene kan du få en større forståelse for hva som er de største energislukene, og hva du kan gjøre for å spare både penger og energi hjemme hos deg selv.

 

Energiforum Østfold

Klima Østfold deltar aktivt i Energiforum Østfold blant annet gjennom å ivareta sekretærfunksjonen til forumet. Energiforum Østfold, som består av bedrifter, organisasjoner og kommuner, vil bidra til å utvikle Østfold til et ledende fylke når det gjelder omstilling til mer klimavennlige energikilder og sikre energiforsyningen i Østfold. Det innebærer at det i fylket vårt skal satses mer på redusert energibruk, energikilder som slipper ut mindre klimagasser, innovasjon, næringsutvikling og verdiskaping i energisektoren og andre tilsvarende virksomheter.

 

Solfylket Østfold

Klima Østfold ønsker sammen med Energiforum å legge til rette for økt anvendelse av solenergi i fylket. Hvaler kommune er ledende i landet på solenergi, med private solcelleanlegg på over 70 hytter og hus. Nå vil resten av fylket henge seg på for å utnytte solenergien og spare miljøet. Vi snakker Solfylket Østfold!

Startskuddet var åpent møte på Inspiria 16.juni 2015 hvor fylkesordfører Ole Haabeth inviterte til solsatsning i Østfold. Både Hvaler og Fredrikstad kommune har gått inn med ekstra tilskudd til dem som ønsker å utnytte solenergi på egen bolig. Flere Østfoldkommuner jobber nå med tilsvarende løsninger. Les mer om SmartEnergy Hvaler.